Cooperació Internacional

La Direcció de Cooperació Internacional (DCI) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) depèn de la Direcció General i és l’encarregada de promoure, gestionar i co-executar les accions de cooperació internacional a través de la formació, transferència tecnològica i la recerca amb diferents actors privats i públics en països en desenvolupament.

En el següent video, David Solano, Director de Cooperació Internacional, fa una descripció de la Direcció, àmbit i temàtica de treball, i projectes que s’han dut i s’estan duent a terme:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter