Línees temàtiques

Les línies temàtiques en les quals la DCI treballa corresponen inicialment a les línees que es desenvolupen en les àrees de treball del CTFC:

• Biodiversitat
• Defensa del Bosc
• Ecologia Vegetal i Botànica Forestal
• Gestió Forestal Sostenible
• Hidrologia i Conservació de Sòls
• Ordenació de Forests
• Política Forestal i Desenvolupament Rural
• Productes Secundaris del Bosc
• Sistemes d’Informació geogràfica i Teledetecció
• Incendis Forestals i Territori
• Aprofitaments Fusters i Biomassa
A més s’ha desenvolupat experiència i especialització pròpies a la DCI en països en desenvolupament en temes com:
• Modelització, simulació i optimització de la dinàmica del bosc
• Temes de socioeconomia dels recursos naturals incloent Pagament per serveis ambientals, i el Mecanisme de Reducció d’Emissions per Desforestació i Degradació (REDD)
• Estratègies de mitigació i adaptació dels efectes del canvi climàtic
• Enfortiment institucional i reforç de capacitats de recerca i formació de quadres de lideratge.
• Mitjans de vida sostenible
• Agroforesteria

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter