4 experts del CTFC es desplacen a Tunísia per dur a terme la reunió inicial del projecte d’EuropeAid aprovat recentment sobre la gestió i millora del parc nacional de Bou-Hedma i les seves zones perifèriques, 5-9 de setembre

Descripció del viatge

David Solano, Odile Koua, Gerard Bota i Pere Casals han viatjat a Tunísia del 5 al 9 de setembre per dur a terme la reunió inicial del projecte d’EuropeAid aprovat recentment sobre la gestió i millora del parc nacional de Bou-Hedma i les seves zones perifèriques.

Durant el viatge s’han realitzat reunions amb el responsable del projecte a la Delegació de la UE a Tunísia, amb el director de l’Inrgref i el seu equip, amb el Director del Banque Nationale des Genes, amb el Comissari General Representant del Ministeri de l’Agricultura (DGPA) a la regió Sidi Bouzid, amb el Chef d’Arrondissement responsable de Bou-Hedma, amb funcionaris del Ministeri de Medi Ambient i amb el conservador del Parc.

A part de promocionar el projecte i converses amb les autoritats responsables i actors involucrats, també es va visitar el parc i es va fer una reunió inicial de planificació del projecte entre els dos equips.

Descripció del projecte

Títol projecte :
“Contribution à la mise au point d’un Modèle Intégré d’Amélioration, d’Aménagement et de Gestion Agro-sylvo-pastoraux compatibles avec les Objectifs de Conservation et orienté vers les communautés vulnérables des zones périphériques du Parc National de Bou-Hedma”, Tunísia. Unió Europea (EuropeAid)

Objectiu global :
Desenvolupar models de desenvolupament consensuat i gestió integrada i sostenible dels recursos agro-silvopastoril compatible amb els objectius de conservació de les àrees protegides mentre es busca millorar les condicions de vida de les comunitats perifèriques del parc. A través d’un enfocament participatiu, es pretén identificar els seus veritables problemes, formular les propostes adequades i discernir solucions viables i alhora incorporar les poblacions desfavorides (dones, joves …) a les activitats i enfortir les iniciatives emergents d’evolució econòmica d’aquestes zones vulnerables i dels òrgans en qüestió.

Objectius Específics:
• Contribució a l’elaboració d’un Pla de Desenvolupament, gestió sostenible i millora agro-silvo-pastoral del Parc Nacioanl de Bou-Hedma.
• Creació de negocis rendibles per tal d’augmentar els ingressos de les comunitats i la integració de les dones i els joves en aquestes activitats.
• Enfortiment de la capacitat d’organització i interlocució dels GDA (Grup de Desenvolupament Agrícola) locals.
• Desenvolupament de capacitats i solucions de transferència de tecnologia per a la investigació agrícola tunisiana vers els beneficiaris rurals
• Desenvolupament de capacitats i la coordinació de les autoritats d’interlocució pública amb els interessats en les àrees protegides i les poblacions locals

Socis: Institut National de Recherche en Génie Rural, Eaux et Forêts – INRGREF

Finançat per la Comissió Europea – Development and Cooperation (EuropeAid)

Durada: 1/07/2012 – 30/06/2015

Qui intervé del Ctfc: International Cooperation Directorate, Biodiversity and Animal Conservation Lab, Ecology and Management of Silvopastoral Systems

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter